Privacy

Het is voor Connexxion van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze sollicitanten en inhuur. Dit privacy statement verschaft informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken via de website www.werkenalsbuschaffeur.nl.

Wanneer en waarvoor verwerkt Connexxion je persoonsgegevens?

Om te kunnen solliciteren vragen wij jou om een sollicitatieformulier in te vullen. Door middel van dit formulier verzamelen wij persoonsgegevens zoals je naam en contactgegevens. Daarnaast verwerken wij de gegevens die jij aan ons verstrekt bijvoorbeeld de gegevens die je vermeldt op jouw CV of in je motivatiebrief.

Grondslag voor de verwerking: gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken deze gegevens om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande functie of opdrachten. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie of de opdracht, dan maakt een assessment, pre employment screening of een medische keuring of psychologische keuring onderdeel uit van de beoordeling. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang.

Wanneer er een pre employment screening, medische keuring of psychologische keuring wordt uitgevoerd of een assessment wordt afgenomen, verkrijgen wij de resultaten daarvan van degene die de screening uitvoert, van de keurende arts of psycholoog of van degene het assessment afneemt.

Ook gebruiken wij jouw gegevens voor statistisch onderzoek en het verbeteren van onze diensten. In dat geval zullen wij jouw gegevens pseudonimiseren en indien mogelijk anonimiseren.

Grondslag voor de verwerking: toestemming

Ook kunnen wij, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, jouw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij je kunnen benaderen voor andere beschikbare en passende functies.

Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen we jouw gegevens ook gebruiken voor het doen van marktonderzoek zodat we ons werving- en selectieproces kunnen aanpassen en verbeteren.

Het verstrekken van de persoonsgegevens is (wettelijk) niet verplicht. Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of jij als kandidaat geschikt bent voor een vacante functie.

Met wie delen wij gegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden, zoals beoogd leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling, en/of gesprekspartners indien je voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.

Wanneer dat voor de functie vereist is, verstrekken wij persoonsgegevens aan derden die ons helpen bij de beoordeling of je geschikt bent voor de functie:

  1. (assessment of screening)bureaus
  2. de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment als de sollicitant een medische of een psychologische keuring of een assessment krijgt en alleen als dat nodig is voor de keuring of het assessment
  3. anderen als dat nodig is in het kader van een antecedentenonderzoek

Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen als dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting. Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaart Connexxion jouw gegevens?

Connexxion bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Bij sollicitaties bewaren wij jouw persoonsgegevens uiterlijk tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieperiode. Indien je toestemming hebt gegeven dat wij jouw gegevens mogen bewaren zodat wij jou op hoogte kunnen brengen van toekomstige vacatures, dan zullen wij je gegevens uiterlijk tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken.

Cookiebeleid

Connexxion maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van je computer worden opgeslagen of in de sessie van jouw browser staan. Connexxion plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website(s) of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.

Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van je browser om te zien hoe je dit kunt doen. Connexxion kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

Google Analytics

De diensten en websites van Connexxion kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. Connexxion gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en op deze manier te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Connexxion staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Andere websites

Op de websites van Connexxion kun je links naar andere websites aantreffen. Connexxion draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement van de site die je bezoekt.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Inzage kan je opvragen bij onze HR-afdeling viaprivacy@connexxion.nl. Je kunt je gegevens aanvullen, beperken, of - wanneer gegevens onjuist zijn - deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die Connexxion verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je jouw gegevens bij Connexxion laten verwijderen? Dat is ook mogelijk.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen je verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wijzigingen

Connexxion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Connexxion een belangrijke grote wijziging doorvoert in de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via deze website.

Vragen, opmerkingen of klachten

Bij vragen over dit privacystatement of over de wijze waarop Connexxion persoonsgegevens verwerkt, kun je contact met ons opnemen. Connexxion heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die toeziet op correcte naleving van de privacywetgeving. Hieronder vind je de contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming.

•  privacy@connexxion.nl          

Wanneer je van mening bent dat Connexxion niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van je opmerking of klacht, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl